CURS DE TEATRE I GESTIÓ DE LES EMOCIONS (HABILITATS SOCIALS)

Ens eduquen des que naixem per seguir els mandats de gènere. I en aquest aprenentatge el primer que fem és moltes vegades tapar, ocultar, perdre contacte amb les nostres emocions genuïnes per substituir-les per aquelles que se suposa són acceptables pel nostre gènere. En fer-nos adults, ens trobem perduts en un món de decisions i relacions on no sabem a vegades identificar amb claredat què ens passa, què sentim, què volem…

Volem en aquest curs tornar a prendre contacte amb el nostre cos, la nostra respiració, la nostra sensibilitat i emocions, i poder acceptar-les, i transmetre-les amb confiança amb nosaltres mateixos i els altres.

 

TALLER DE TEATRE

I GESTIÓ DE LES EMOCIONS:

(HABILITATS SOCIALS)

Què ens dóna el teatre? Coneixement del propi cos, de les pròpies  emocions i  reaccions i les dels altres, diversió, capacitat d’escolta, treball en equip, empatia, alegria, millora de l’estat d’ànim, millora de les relacions i en conseqüència augmenta  l’autoestima. Genera un espai per a poder plantejar diferents situacions, recreant-les i interpretant-les i  per a poder utilitzar-les amb un finalitat.

 Hem elaborat un sistema d’aprenentatge i una eina de treball que alhora ens diverteix i  gaudim, però que ens a serveix per  millorar i solucionar conflictes de l’entorn.

Jugar, créixer, aprendre, solucionar, gaudir, escoltar, saber, comunicar, transmetre, dir, sentir, riure, mirar, gestionar, parlar, interpretar,compartir, voler…..

L’Assertivitat es defineix com: “l’habilitat d’expressar els nostres desitjos d’una manera amable, franca, oberta, directa i adequada, arribant a dir allò que volem sense anar contra els altres. Negociant amb ells el seu acompliment”

Usar L’Assertivitat és saber demanar, saber negar-se, negociar i ser flexible per poder aconseguir allò que es vol, respectant els drets de l’altre i expressant els nostres sentiments de forma clara. L’Assertivitat serveix per a no ser manipulats, consisteix en saber fer i rebre elogis i queixes.

L’Assertivitat  també és un llenguatge corporal, com ara  la postura,  els gestos i moviments del cos,  l’expressió facial i la veu. Una persona assertiva sol ésser tolerant, accepta els errors, proposa solucions factibles sense ira, es troba segura de sí mateixa i frena pacíficament a les persones que l’ataquen verbalment.

En definitiva, és una actitud davant la vida que ens fa sentir millors, i com tot, s’aprèn.

                           

CONTINGUTS   GENERALS DEL CURS

Aquest curs està elaborat des d’una perspectiva diferent de l’assertivitat, treballant-la des d’un àmbit fins ara poc o gens utilitzat per aquests menesters: el teatre.

Gracies a ell podem treballar les veritables emocions, ens dóna eines per a elaborar i gestionar conflictes amb els altres i amb nosaltres des de la realitat, jugant, improvisant, creant, escoltant, divertint-nos… però alhora poder confeccionar la nostra pròpia assertivitat, aquella que hem pogut generar a partir del que ha sorgit  durant el curs amb situacions reals.

La intuïció

 • La relaxació
 • El desbloqueig de tensions corporals
 • Utilització correcta de l’energia
 • Superació de la por escènica.

La confiança en nosaltres mateixos

 • Cos: actitud corporal i postura corporal.
 • Comunicació no verbal: el contacte visual, el llenguatge secret del cos.
 • Escoltar la veu: entonació, ritme, modulació, volum y to. Pensar y comunicar-nos de manera eficaç amb nosaltres mateixos i els altres.

La imaginació

 • La visualització com la millor porta a la imaginació.
 • Els clixés mentals que tanquen la nostra imaginació.
 • El joc teatral per el desenvolupament de la imaginació.

El control de les emocions

 • Contacte amb les pròpies emocions.
 • Empatia.
 • Capacitat de expressar les pròpies emocions.
 • El control de la ràbia.

L’ assertivitat

 • La assertivitat com la millor manera de influir sobre els altres de manera eficaç y ètica.
 • La importància d’assumir riscos.
 • Les potencialitats amagades.
 • Com transmetre el compromís.
 • Anàlisi de diferents discursos: el discurs agressiu, inhibit y assertiu.
 • El respecte a nosaltres mateixos i als altres.

CONTINGUTS   ESPECÍFICS
 • Tots els      continguts s’han pensat per a poder treballar l’Assertivitat d’una manera      dinàmica però sobretot efectiva:

–       Els paralingüístics: volum, entonació, ritme, pauses…

–       Cos: gest, moviment, col·locació, actitud corporal…

–       Proxèmica

–       Morfo-psicologia

–       Comunicació no verbal: contacte visual, adaptadors, reguladors…

–       Com comunicar-nos de manera eficaç amb els altres.

–       L’Escolta activa: saber escoltar en moments de màxima tensió.

–       Presa eficaç de decisions

–       Detecció dels hàbits dominants

–       Desenvolupament de les qualitats com a comunicador i observador

–       Patrons comunicatius: Assertivitat

–       Empatia i control de les emocions

METODOLOGIA

–       La nostra metodologia se centra en el joc teatral, experimentant a partir de la improvisació, d’enfrontar-nos a moments reals per aprendre altres maneres de relacionar-nos.

–       Generem  petites improvisacions que ens ajudaran a resoldre situacions reals mimetitzant al màxim les emocions i tensions dels moments de conflicte.

–       Treballem a partir de l’autoanàlisi i la reflexió col·lectiva. Observar els altres  i després viure-ho en primera persona és una bona manera d’aprendre.

–       Combinem la teoria amb la pràctica, l’experimentació i posteriors consideracions.

–       Creem un laboratori de conflictes i emocions per tal de poder experimentar, investigar i provar trobant la millor solució possible per poder-la aplicar després en la nostra realitat laboral.

–       Cada alumne treballa amb l’idioma que escull (català o castellà) i les classes s’adequaran a la configuració del grup.

      OBJECTIUS

–       Conèixer l’expressivitat del propi cos i el dels altres.

–       Descobrir el llenguatge secret del cos; tot allò que diem sense ser-ne conscients.

–       Iniciar-se en la capacitat de preveure conflictes interpersonals a través del llenguatge corporal.

–       Conèixer tot el potencial de la nostra veu i treure-li el màxim partit

–       Introduir els recursos expressius com a eines infalibles de seducció i projecció personal.

–       Desenvolupar les màximes competències en el patró assertiu.

–       Desenvolupar la compenetració amb els altres.

–       Comprendre per ésser compresos.

–       Aprendre a escoltar amb empatia i eficàcia en qualsevol situació i davant de qualsevol persona.

–       Reforçar l’autoestima i la confiança en un mateix.