Grups de pares novells

 

A la localitat d’Esparreguera Homes Igualitaris, en col·laboració amb la Regidoria de Primera Infància de l’Ajuntament, ha impulsat la creació d’un grup de pares novells, amb la intenció d’oferir als pares que comencen a ser-ho un espai de reflexió conjunta.Es tracta d’un espai exclusiu per a pares sorgit a partir d’un espai mixt de mares i pares que hi ha a la localitat, anomenat “Espai nadó”.El programa de trobades del grup comprèn quatre sessions (una per mes) al voltant dels temes següents:

1.- LES NOSTRES INSEGURETATS I PORS.

2.- ÉS EL MATEIX SER PARE QUE SER MARE?

3.- EL MEU NADÓ, QUÈ M’APORTA I QUÈ LI APORTO JO?

4.- SER PARE I SER HOME AVUI.
De moment ja hem fet les tres primeres sessions i ens en queda la darrera. Han estat estones molt intenses de compartir sentiments i posar de relleu que esdevenir pares és una ocasió per als homes per recuperar el contacte amb nosaltres mateixos, el nostre món interior, el nostre infant i una certa millor harmonia amb el nostre entorn.

Homes Igualitaris vol considerar aquesta experiència com a pionera i susceptible de ser estesa a altres localitats del nostre país. Creiem que la paternitat és una de les palanques de canvi dels homes cap a postures igualitàries. Esperem, doncs, estendre-la a altres localitats més endavant.