Els homes catalans es reivindiquen com a pares igualitaris i responsables


  • Homes Igualitaris reclama l’equiparació entre homes i dones dels permisos per la cura de les criatures
  • L’entitat d’homes s’afegeix a les reivindicacions de la Plataforma de permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció (PPIINA)

  • Totes dues entitats promouen una paternitat responsable i igualitària

  • Homes Igualitaris treballa per la incorporació dels homes a la reivindicació de la igualtat de gènere i per visibilitzar els efectes negatius que en els homes té el masclisme

Homes Igualitaris (HI) promou, per tercer any consecutiu, la campanya del “Dia del pare igualitari, el 19 de març, per convertir-lo en un dia de reivindicació i sensibilització a favor d’una paternitat igualitària i responsable. La implicació dels homes en la cura compartida és un dels objectius de l’associació que vol visibilitzar aquelles masculinitats que ja han apostat per una paternitat diferent a la tradicional. La iniciativa vol generar debat social al voltant de la insuficient implicació dels homes en la cura de les persones i les tasques domèstiques, així com en la desigualtat existent en els permisos de naixement i adopció de fills o filles. Aquesta campanya, d’àmbit espanyol, l’organitzen de forma conjunta les entitats d’homes per la igualtat i diverses associacions feministes.

L’Enquesta d’Usos del temps 2009-2010 de l’INE, indica que les dones dediquen dues hores a la setmana més que els homes a les tasques domèstiques. Tot i això són remarcables els avenços dels darrers anys en la implicació dels homes en aquest àmbit de gairebé 41 minuts setmanals. Segons dades de la Seguretat Social s’han concedit durant 2012 un total de 298.000 permisos de maternitat i 245.000 als 15 dies per paternitat. Dels que afecten a les mares, aquestes poden cedir una part, a partir de la sisena setmana després del part, als pares, però a aquesta modalitat només s’han acollit 6.000 parelles. En aquest sentit, la participació dels pares en la cura de la canalla, que el masclisme havia reservat per a les mares, permet, segons indiquen diferents estudis, majors graus de felicitat per als propis pares i les persones del seu voltant, així com la millora les relacions interpersonals.

La intenció final de la campanya és promoure la incorporació del col·lectiu masculí en la reivindicació de la igualtat entre dones i homes. Per un sentit de justícia social i contra la discriminació de les dones, però també, a partir de donar a conèixer els perjudicis del masclisme en els homes i els beneficis de la igualtat per a la pròpia població masculina. En aquesta línia, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, cal ressaltar el programa “Canviem-ho”, promogut per la Regidoria de Dones i Drets Civils, pioner a Catalunya en l’abordatge de la inclusió dels homes en les polítiques d’igualtat. Aquesta iniciativa tracta temes com ara la coresponsabilitat en la cura i les tasques domèstiques, però també sobre salut sexual i reproductiva i la prevenció de les conductes violentes en homes.

Permisos de cura de les filles i fills igualitaris

En el marc del dia del pare, Homes Igualitaris reivindica la concessió d’un permís igual per a homes i dones per tenir cura de fills i filles per adopció o naixement i així impulsar una paternitat igualitària i responsable. Amb això l’entitat se suma a la Plataforma de permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció (PPIINA), d’àmbit estatal i nascuda l’any 2005, que ha presentat un projecte de llei en aquest sentit i que treballa per assolir amb el suport dels partits polítics la seva aprovació legal. La plataforma, en la que també participa Homes Igualitaris com entitat membre, reclama que aquests permisos han de ser intransferibles entre les i els progenitors, equitativament remunerats i amb la mateixa part obligatòria que actualment té el que s’atorga a les mares. El canvi legislatiu seria clau per acabar amb la discriminació laboral que pateixen les dones per ser les que es dediquen de forma predominant a la cura de les criatures. Actualment, a aquesta reivindicació se sumen, a més d’Homes Igualitaris, un centenar d’entitats feministes, d’homes per la igualtat, LGTBI, socials, veïnals, sindicals i polítiques.

Homes Igualitaris

L’entitat Homes Igualitaris, d’àmbit català i creada l’any 2009 es marca com a principal objectiu la incorporació dels homes a la reivindicació de la igualtat de gènere. En aquest sentit, una de les seves principals tasques és denunciar els efectes negatius que sobre el col·lectiu masculí té el propi masclisme i els beneficis que aporta als homes l’equitat de gènere. Està federada amb l’Associació AHIGE, d’Homes per la Igualtat de Gènere, el seu equivalent en l’àmbit espanyol i que va nàixer a Màlaga el 2001.

Des d’HI s’impulsa el treball personal per qüestionar els rols tradicionals de la masculinitat generats pel masclisme a partir de grups de reflexió d’homes. A banda, promouen la sensibilització social sobre el paper del col·lectiu masculí per aconseguir una igualtat efectiva entre gèneres amb diferents campanyes. Alhora realitzen reivindicació política i col·laboren amb institucions i altres moviments socials en el desenvolupament de programes en favor de la igualtat de gènere i de les noves masculinitats. En darrer lloc, participen i fomenten la recerca universitària sobre masculinitats i desenvolupen serveis d’atenció destinats a homes.

Entre els esdeveniments més destacats promoguts per HI, hi ha la celebració a l’octubre de 2011 del 1r Congres Iberoamericà Sobre Masculinitats i Equitat. En el mateix marc va tenir lloc el 1r Encontre estatal de grups d’homes en el qual es va aprovar la “Declaració de Barcelona”, el primer manifest d’objectius polítics del moviment d’homes per la igualtat. Aquella trobada, que es preveu repetir aquest any, genera a l’agenda del moviment dos punts de referència: el 21 d’octubre dia en el qual se celebren rodes d’homes contra la violència de gènere i el 19 de març, el dia del pare igualitari.

Més informació

HOMES IGUALITARIS (AHIGE Catalunya)